Opis URBAN-PATH projekta


Gradovi utiču na menjanje klime na malom prostoru na kome živi veliki broj ljudi. Klimatske izmene na teritoriji gradova su nastale kao posledica izgrađenosti i ljudskih aktivnosti koje emituju toplotu i zagađivače. Vrednosti temperature vazduha su najviše izmenjene (povećane). Ovaj višak toplote utiče na količinu energije koja je potrebna za zagrevanje zimi i hlađenje leti, a takođe povećava količinu toplote u životnoj sredini tokom leta što negativno utiče na termalnu komfornost stanovništva. Ovo može postati problem naročito tokom pojave toplotnih talasa koji su sve učestaliji kao posledica klimatskih promena.

Međutim, trajanje i rasprostranjenost ovog toplotnog opterećenja je promenljivo tokom vremena na prostoru naselja; ono zavisi od specifične prirode veštačke sredine (npr. gustina izgrađenosti, zelene površine, gustina saobraćaja, industrijske aktivnosti).

Dugotrajno i efikasno praćenje viška toplote nastale u gradovima u okviru projekta (Segedin i Novi Sad) je moguće pomoću primene mreže meteoroloških stanica čija prostorna rezolucija otkriva (prati) toplotne razlike između delova grada i čija vremenska rezolucija omogućava praćenje dnevnih i sezonskih promena. Da bi se to moglo ostvariti sledeći zadaci su se uradili u oba grada: instaliranje mreže stanica (25-30 meteoroloških stanica) sa automatskim skladištenjem podataka i njihovim prenosom; pravljenje mapa visoke rezolucije pomoću obrađenih podataka koje prikazuju prostornu strukturu toplotnih uslova i skupljenu toplotu, kao i neprestanu, u stvarnom vremenu, prezentaciju mapa na internetu i tv ekranu postavljenom na nekom javnom ekranu.

Informacije koje obezbeđuje sistem će biti dostupne lokalnoj samoupravi, zdravstvenim institucijama, dobavljačima grejanja (toplane) i drugim institucijama, kao i javnosti. One će obuhvatati:

• granične vrednosti temperature vazduha nakon kojih će se pokrenuti toplotna uzbuna unutar ugroženih delova grada kako bi se poboljšala efikasnost mera koje se sprovode tokom trajanja toplotnih talasa što će imati za posledicu smanjen rizik po zdravlje gradskog stanovništva,

• mere za prostornu optimizaciju potrošnje energije na grejanje i hlađenje u gradu što će dovesti do smanjenja potrošnje energije.

Mreža meteoroloških stanica predstavlja osnovu za prognozu vremena za nekoliko dana na nivou grada pomoću koje će biti poboljšane mere (npr. toplotni alarmi, potreba za grejanjem) u pogledu vremena potrebnog za reagovanje i u pogledu cene.

U dugotrajnom pogledu skupljeni podaci i znanje pomoću razvijenih sistema će predstavljati osnovu  za dalju naučnu saradnju i razmenu znanja između istraživačkih timova iz Mađarsle i Srbije što će doprineti:

• da gradovi budu ugodniji za život u smislu održivog razvoja,

• razradi efikasnih gradskih planova razvoja koji uzimaju u obzir klimatske karakteristike grada,

• ublažavanju očekivanih, negativnih uticaja globalnih klimatskih promena,

• održavanje zdravlja stanovništva,

• uticaj na stvaranje klimatski svesnog stanovništva.

Ukratko, ovakve mreže meteoroloških stanica i neprestano prikupljanje, prenos i obrada podataka, kao i prikaz podataka u obliku mape u stvarnom vremenu će predstavljati jedinstven i pionirski razvoj ovakvog vida inovacija u Srednjoj Evropi.