Mreža stanica


Određivanje lokacija za postavljanje stanica

Određivanje reprezentativnih lokacija za postavljanje gradske mreže meteoroloških stanica se vrši pomoću mapiranih lokalnih klimatskih zona i modelovanih šablona srednjih temperatura vazduha. 

 

Lokacije

Mape mernih stanica u Novom Sadu i Segedinu

 

Tehnički detalji

Stanice se postavljaju na javnu rasvetu (bandere) na 22 lokacije u Segedinu i na 27 lokacija u Novom Sadu i okolini. Na svakih 10 minuta vrši se merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha i prenos podataka pomoću GPRS-a do glavnog servera u Segedinu.

 

Station in Szeged

Station in Novi Sad

 

 

Obrada podataka

Unutar servera se vrši automatska obrada (izračunavanje PET indeksa, interpolacija) izvršenih merenja i izrada mapa i grafikona za oba grada.