Članovi projekta


Aktivnosti na realizaciji projekta bi sprovodile dve institucije: Univerzitet u Segedinu, Departman za klimatologiju i ekologiju predela kao Glavni korisnik (LB) i Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, kao Partner u realizaciji projekta (PP1). Program zahteva veoma tesnu i aktivnu saradnju između članova projektnog tima koji govore različitim maternjim jezicima. Stoga će se većina aktivnosti sprovoditi uz promovisanje dvojezičnosti (mađarski-srpski) ili međunarodnog jezika (engleski).

 

Univerzitet u Segedinu, Departman za klimatologiju i ekologiju predela (SZTE)

Glavni korisnik je, kao jedan od najvažnijih istraživačkih i obrazovnih centara u Mađarskoj, učestvovao u brojnim projektima prekogranične saradnje. Razna primenjena geo-naučna istraživanja od javnog interesa koja je sproveo ovaj Univerzitet su od značaja i priznata su u čitavoj centralnoj Evropi. Članovi projektnog tima predstavljaju elitu u oblasti ekoloških, klimatoloških, informatičkih i istraživanja u oblasti ljudskog komfora.

Departman za klimatologiju i ekologiju predela poseduje kadrove različitih obrazovnih i istraživačkih profila. Njegova istraživanja usresređena su na klimu u urbanim sredinama i antropogenu bio-klimu, ali su u toku i istraživanja u oblasti ekologije predela, uticaja polena, itd.

Uloga LB:

Izrada koncepta odabira lokacija za elemente mreže za praćenje/monitoring. Utvrđivanje reprezentativnih lokacija za stanice urbane klimatske mreže u gradskom području u Segedinu na osnovu UHI modela i mapa klasifikacija klimatskih zona. Instaliranje stanica urbane klimatske mreže u gradskom području. Izrada sistema za obradu i prikaz podataka. Prikupljanje podataka i onlajn vizualizacija prostornog modela T, RH i indeksa komfora. Promovisanje glavnih ciljeva, aktivnosti, rezultata i koristi po lokalnu zajednicu. Organizovanje otvorene konferencije i seminara za učesnike u realizaciji projekta.

Članovi projektnog tima LB su:

Éva Kosztolányi, rukovodilac projekta

Dr János Unger, vodeći naučnik

Dr Gál Tamás, istraživač

Dr Gulyás Ágnes, istraživač

Csépe Zoltán, razvoj softvera

Julianna Bajmócy, finansijski rukovodilac

 

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)

Univerzitet u Novom Sadu je jedna od vodećih akademskih i istraživačkih institucija u Srbiji. Univerzitet u Novom Sadu ima bogato iskustvo stečeno učešćem u projektima prekogranične saradnje i priznat je u regionu kao pouzdana partnerska institucija koja ulaže značajne napore usmerene na unapređenje i afirmaciju međunarodne saradnje, učešće u procesima reforme univerziteta u Evropi i istraživanje primenjenih inovacija.

Centar za klimatološka i hidrološka istraživanja i Centar za prostorne informacije Vojvodine učestvuju u realizaciji projekta u ime Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta. Institucija poseduje termo-higrometar HD2101.2 (Delta OHM, Italy), topografske mape u rezmeri 1:25000, GIS softver (ArcGIS9.2), GPS opremu, (SatLab SL500 GNSS receiver, Algiz-7 Tablet PC mobile control unit), kompjutersku opremu (iMac i5, MacBookPro13, 3 PCs) i opremu za fotografisanje (Nikon D70s; Nikon D700; objectives Distagon T1.4/35 ZF2, Planar T1.4/85 ZF2, Makro-Planar T 2/100 ZF2).

Uloga PP1:

Utvrđivanje reprezentativnih lokacija za stanice urbane klimatske mreže u gradskom području u Novom Sadu na osnovu UHI modela i mapa klasifikacija klimatskih zona. Instaliranje stanica urbane klimatske mreže u gradskom području. Prikupljanje podataka i onlajn vizualizacija prostornog modela T, RH i indeksa komfora. Promovisanje glavnih ciljeva, aktivnosti, rezultata i koristi po lokalnu zajednicu. Organizovanje otvorene konferencije i seminara za učesnike u realizaciji projekta.

Članovi projektnog tima PP1 su:

Dr Vladimir Marković, rukovodilac projekta

Dr Stevan Savić, istraživač

Daniela Arsenović, istraživač

Dragan Milošević, istraživač